2014/15


Sedmihorky 17.-19.10.2014

V pátek jsme se za deště dostali do kempu po dlouhé cestě vlakem, zpestřené závodem průvodčí s odjíždějícím vlakem na pražském Hlavním nádraží. Kvůli dešti jsme ani neabsolvovali noční procházku na Maják.
V sobotu jsme se vzbudili do mlhavého rána, cáry mlhy se nad Českým rájem převalovaly po celý dne. Vyrazili jsme vlakem na Malou Skálu, odtud pak pěším stoupáním na úbočí vrchu Sokol, kde se rozprostírají malebné Besedické skály – skalní bludiště Chléviště. Přes několik vyhlídek a kolem bývalé bratrské modlitebny jsme se dostali až do Besedic, odkud nám zbývalo jen pár kilometrů kolem Suchých skal na vlak na Malou skálu. Večer jsme pak ještě vyrazili na procházku na Maják, ale zabloudili jsme a kýženého cíle jsme nedosáhli.
V neděli jsme šli kolem Majáku přes Janovu vyhlídku na Valdštejn, tentokrát jsme vynechali návštěvu hradu a šli jsme až na Hlavatici, skalní rozhlednu nad Turnovem, zpět jsme ještě stihli vyhlídku na Kapelu a prameny v okolí Lázní. I přes mlhavé počasí jsme nasáli kouzelnou atmosféru podzimních skal a lesů.

D.


Tábor v Krkonoších 4.-12.7.2015

Krkonoších. Konkrétně jsme byli se 16 dětmi v termínu od 4. do 12. července v penzionu Alim ve Strážném. Děti byly rozděleny do tří družin, kdy každá měla jednoho dospělého vedoucího, který měl k ruce instruktora a 4 nebo 5 dětí. Celý tábor řídil hlavní vedoucí, který se staral o program, ale i o dovoz potravin. Důležitá je osoba zdravotníka, která se na našich táborech stará též o stravu. Během tábora jsme byli s dětmi na 4 celodenních výletech, nejvýše jsme se dostali na chatu Na rozcestí. Jeden z výletů byl orientační, při kterém družiny trasu výletu předem neznaly. Po cestě je vedly dopisy, které děti hledaly s použitím buzoly. Cíl výletu byl samozřejmě na chatě. Zbývající dny děti hrály různé hry a soutěže v lese či na louce. Jeden den nám částečně propršel, děti měly náhradní program na chatě. Pro dužiny byla připravena celotáborová hra. Za různé aktivity během dne (hry, soutěže, poznávání přírody, práce s mapou a další turistické schopnosti) získávaly družiny body. Večer si pak družiny proměnily body v táborové peníze, které sloužily k nákupu dílců různých pozemků v okolí. Nakoupené dílce si pak družiny mohly podle určitých pravidel vyměňovat mezi sebou. Cílem hry bylo získání co největšího počtu kompletních pozemků. Nakupování připomínalo burzu včetně dražeb, výměn, dohadovaní cen. Obchodování řídil vedoucí tábora a za družiny především jejich instruktoři. Letos bylo dosaženo zajímavého výsledku, kdy po posledním nakupování a směně se zjistilo, že všechny družiny získaly stejný počet pozemků, v táborové hře letos nebylo poražených. Jeden večer byl zasvěcen soutěži o tzv. superstopáka. Jedná se o večer, na který si děti připraví různé scénky a vystoupení, které hodnotí porota sestavená z vedoucích. Některá vystoupení byla velice zdařilá. Poslední den večer družiny hledaly v lese nad chalupou poklad, pak byl oheň s tradičním opékáním buřtíků. Závěrečný večer byl opět v režii dětí, které si připravily různé soutěže.

Petr


Comments are closed.