Program

 


Program podzim 2019

Schůzky oddílu se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00, sraz je u školy. Činnost je orientována do lesa podle počasí i v zimních měsících – zde si děti musí nosit baterku a dostatečné oblečení. Za špatného počasí je schůzka ve škole – v zapůjčené třídě – děti si musí nosit do školy přezůvky. Konkrétní náplň se může měnit v závislosti na počasí a zaneprázdněnosti vedoucích.

Informace o oddíle spolu se všemi materiály, které děti dostávají, lze najít na našich internetových stránkách www.stopa-klanovice.cz. Spojení na vedoucí je e-mail: david.3an@gmail.com a petr.machac.stopa@gmail.com ,dále telefonní čísla 720 134 494 (David Trojan) a 773 503 600 (Petr Macháč) .

 

Celoroční hra oddílu Stopa v roce 2019-20

Během školního roku mohou děti získat za různou činnost v oddíle 26 Stop. Každá Stopa má
určitou bodovou váhu podle významu, u řady z nich závisí hodnocení na dosaženém výsledku při
jejím plnění. Celková maximální hodnota všech Stop je 56 bodů. Za jednotlivé Stopy budou děti
dostávat kartičky – Stopy s fotografiemi týkajícími se činnosti oddílu v roce minulém. Děti, které získají 30 a více bodů, budou pozvány za odměnu na závěrečný tajný výlet na neznámé místo, který se uskuteční koncem v červnu 2020 a bude třídenní.

  1. Hra I, 1-2 body
  2. Zelená stezka, zlatý list, 1-3 body
  3. Příroda I – stromy, 1-2 body
  4. Les plný zvířátek, 3 body
  5. Hra II, 1-2 body
  6. Hra III, 1-2 body
  7. Příroda II – zvířata, 1-2 body
  8. Ekologie, 1-2 body
  9. Morseovka, 1-2 body
  10. Stezka odvahy, 1-2 body
  11. Krmení zvířátek, 1 bod
  12. Znalost mapy, 1-3 body
  13. Práce s GPS, 1-2 body
  14. Čistění budek, 1-2 bod
  15. Čistění studánky, 1-2 body
  16. Hledání jara, 1-3 body
  17. Orientace v přírodě, 1-2 body
  18. Hra IVI, 1-2 body
  19. Hra V, 1-2 body
  20. Hra VI. 1-2 body
  21. Hra VII, 1-2 body
  22. Úklid lesa, 1-3 body
  23. Příroda III – kytičky, 1-2 body
  24. Orientační běh, 1-2 body
  25. Běh naděje, 1 bod
  26. Zpráva o akci – zápis do kroniky, neomezeně bodů 

Comments are closed.