Program

 


Program jaro 2020

Schůzky oddílu se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00, sraz je u školy. Činnost je orientována do lesa podle počasí i v zimních měsících – zde si děti musí nosit baterku a dostatečné oblečení. Za špatného počasí je schůzka ve škole – v zapůjčené třídě – děti si musí nosit do školy přezůvky. Konkrétní náplň se může měnit v závislosti na počasí a zaneprázdněnosti vedoucích.

Informace o oddíle spolu se všemi materiály, které děti dostávají, lze najít na našich internetových stránkách www.stopa-klanovice.cz. Spojení na vedoucí je e-mail: david.3an@gmail.com a petr.machac.stopa@gmail.com ,dále telefonní čísla 720 134 494 (David Trojan) a 773 503 600 (Petr Macháč) .


6. 1. – zahájení nového roku, schůzka standartně dle počasí

11. 1. – Novoroční výlet, informace v závěru roku

15. 2. – Jednodenní výprava, informace v lednu

14. 3. – Jednodenní výprava, informace v únoru

18. 4. – Jednodenní výprava – Hledání jara, informace v březnu

7. – 10. 5. – Jarní výprava do Michalových Hor u Plané, přihlášky v dubnu

12. – 14. 6. – Tajný výlet pro ty, kteří nasbírají dostatečné množství bodů

4. – 12. 7. – Letní tábor na Rýchorách. Upozorňuji na obtížnou možnost dítě na tábor přivézt později/odvézt dříve. Přihlášky v březnu. Na tábor vezmeme jen ty děti, které s námi do konce května absolvují alespoň jednu víkendovou výpravu.

12. – 18. 7. – Nadstavba k letnímu táboru pro starší děti (5. třída+, přihlížíme k celoroční aktivitě) na utajovaném místě

18. – 20. 9. – Sraz oddílů, akce pro starší děti (4. třída+, nutná účast na výpravě nebo na táboře)


Celoroční hra oddílu Stopa v roce 2019-20

Během školního roku mohou děti získat za různou činnost v oddíle 26 Stop. Každá Stopa má
určitou bodovou váhu podle významu, u řady z nich závisí hodnocení na dosaženém výsledku při
jejím plnění. Celková maximální hodnota všech Stop je 56 bodů. Za jednotlivé Stopy budou děti
dostávat kartičky – Stopy s fotografiemi týkajícími se činnosti oddílu v roce minulém. Děti, které získají 30 a více bodů, budou pozvány za odměnu na závěrečný tajný výlet na neznámé místo, který se uskuteční koncem v červnu 2020 a bude třídenní.

  1. 1. Hra I, 1-2 body
  1. 2. Zelená stezka, zlatý list, 1-3 body
  1. 3. Příroda I – stromy, 1-2 body
  1. 4. Les plný zvířátek, 3 body
  1. 5. Hra II, 1-2 body
  1. 6. Hra III, 1-2 body
  1. 7. Příroda II – zvířata, 1-2 body
  1. 8. Ekologie, 1-2 body
  1. 9. Morseovka, 1-2 body
  1. 10. Stezka odvahy, 1-2 body
  1. 11. Krmení zvířátek, 1 bod
  1. 12. Znalost mapy, 1-3 body
  1. 13. Práce s GPS, 1-2 body
  1. 14. Čistění budek, 1-2 bod
  1. 15. Čistění studánky, 1-2 body
  1. 16. Hledání jara, 1-3 body
  1. 17. Orientace v přírodě, 1-2 body
  1. 18. Hra IVI, 1-2 body
  1. 19. Hra V, 1-2 body
  1. 20. Hra VI. 1-2 body
  1. 21. Hra VII, 1-2 body
  1. 22. Úklid lesa, 1-3 body
  1. 23. Příroda III – kytičky, 1-2 body
  1. 24. Orientační běh, 1-2 body
  1. 25. Běh naděje, 1 bod
  26. Zpráva o akci – zápis do kroniky, neomezeně bodů

 

Comments are closed.