Program

 


Program Stopa jaro 2019

Schůzky oddílu se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00, sraz je u školy. Činnost je orientována do lesa podle počasí i v zimních měsících – zde si děti musí nosit baterku a dostatečné oblečení. Za špatného počasí je schůzka ve škole – v zapůjčené třídě – děti si musí nosit do školy přezůvky. Konkrétní náplň se může měnit v závislosti na počasí a zaneprázdněnosti vedoucích.

Informace o oddíle spolu se všemi materiály, které děti dostávají, lze najít na našich internetových stránkách www.stopa-klanovice.cz. Spojení na vedoucí je e-mail: petr.machac.stopa@gmail.com, david.3an@gmail.com dále telefonní čísla 773 503 600 (Petr Macháč) a 720 134 494 (David Trojan).

Děti registrované v oddíle jsou členy organizace Mladí ochránci přírody (MOP), vybíráme na celoroční činnost členský příspěvek ve výši 400,- Kč na rok, prosíme o jeho uhrazení do konce září společně s registračním listem (přihláška do oddílu) a souhlasem se sběrem dat. Po registraci jsou děti na našich akcích úrazově pojištěny.

V programu jsou uvedeny orientační termíny výjezdů oddílu na jaře 2019 a dále termín letního tábora 2019. K táboru upozorňujeme, že vezmeme pouze ty děti, které s námi byly alespoň na jednom víkendovém výletě nebo na některém z předchozích táborů. Tábor máme domluven ve škole Nová Pec na Šumavě.

Během schůzek se budou plnit podle aktuálního počasí aktivity celoroční hry.

 • 11.3. – Schůzka
 • 18.3. – Schůzka (orienťák)
 • 25.3 – Čištění studánky
 • 1.4. – Schůzka
 • 6.4. – Výprava – hledání jara; získání Stopy č. 16 –Informace k výpravě Hledání jara 6.4.2019

  Sraz: 8.25, nádraží Klánovice, nástupiště směr Praha

  Návrat: 19.22 nádraží Klánovice, nástupiště směr Kolín

  S sebou: vhodné oblečení a turistická obuv odpovídající počasí, jídlo a dostatek pití na celý den, pláštěnku, kapesní nožík, Stopácký notes a tužku, družinový šátek, 30 Kč na jízdné, Lítačka nebo jiný průkaz na MHD, drobné kapesné.

  Na výpravu netřeba se hlásit ani omlouvat dopředu.

 • 3. – 5.5. – Výprava do Liberce
 • 7. – 9. 6.  Tajný výlet pro děti, které splnily podmínky celoroční hry
 • 29.6. – 7.7.Tábor oddílu

Celoroční hra oddílu Stopa v roce 2018-19

Během školního roku mohou děti získat za různou činnost v oddíle 26 Stop. Každá Stopa má určitou bodovou váhu podle významu, u řady z nich závisí hodnocení na dosaženém výsledku při jejím plnění. Celková maximální hodnota všech Stop je 56 bodů. Za jednotlivé Stopy budou děti dostávat kartičky – Stopy s fotografiemi týkajícími se činnosti oddílu v roce 17-18. Děti, které získají 30 a více bodů, budou pozvány za odměnu na závěrečný tajný výlet na neznámé místo, který se uskuteční v červnu 2019, výlet bude dvoudenní.

 1. Hra I, 1-2 body
 2. Zelená stezka, zlatý list, 1-3 body
 3. Příroda I – stromy, 1-2 body
 4. Les plný zvířátek, 3 body
 5. Hra II, 1-2 body
 6. Hra III, 1-2 body
 7. Příroda II – zvířata, 1-2 body
 8. Ekologie, 1-2 body
 9. Morseovka, 1-2 body
 10. Stezka odvahy, 1-2 body
 11. Krmení zvířátek, 1 bod
 12. Znalost mapy, 1-3 body
 13. Práce s GPS, 1-2 body
 14. Čistění budek, 1-2 bod
 15. Čistění studánky, 1-2 body
 16. Hledání jara, 1-3 body
 17. Orientace v přírodě, 1-2 body
 18. Hra IV, 1-2 body
 19. Hra V, 1-2 body
 20. Hra VI. 1-2 body
 21. Hra VII, 1-2 body
 22. Úklid lesa, 1-3 body
 23. Příroda III – kytičky, 1-2 body
 24. Orientační běh, 1-2 body
 25. Běh naděje, 1 bod
 26. Zpráva o akci – zápis do kroniky, 1-3 body

 

Comments are closed.