VZ 2019

 

Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa  

za rok 2019 

 

190 14 Praha 9 – Klánovice, Karla Křížka 990 

IČO: 22716645 

tel.: 720 134 494 

 E-mail: david.3an@gmail.com, petr.machac.stopa@gmail.com 

Internetové stránky: www.stopa-klanovice.cz 

 

Členská základna 

7 členů starších 18 let 

38 dětí (k 31. 12. 2019) 

 

Hlavní oblast činnosti 

 

Naše organizace si jako organizační jednotka Mladých ochránců přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřené na poznávání přírody a turistiku. 

Oddílová činnost vychází jednak z pravidelných pondělních schůzek (16.30 – 18 hodin), konaných především v prostředí Klánovického lesa; propůjčenou třídu ve škole využíváme pouze v případě velmi nepříznivého počasí. Neodradí nás ani tma v zimním období. V roce 2019 jsme s dětmi absolvovali 44 schůzek a krátkých víkendových akcí. Základem schůzek jsou hry a aktivity zaměřené na poznávání přírody a světa kolem násDále jsme byli na 5 jednodenních výletechna pěti víkendových výpravách a na letním táboře. Pro malé děti zKlánovic a okolí jsme uspořádali ekologicko-přírodovědnou hru v Klánovickém lese.  

Ve školním roce 2018/19 byla pro děti organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy – kartičky s bodovou hodnotou 1 – 3 body; jednotlivé Stopy nesou na sobě fotografie z oddílové činnosti. Stop bylo 25celkem stedy jednalo 50 bodů. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 26 bodů, připraven za odměnu třídenní tajný výlet s přespáním na jim do té doby neznámém místě. Tato bodová hladina byla nastavena tak, aby děti, které se pravidelně zúčastňují činnosti oddílu, neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící jen občas je to však pobídka k intenzivnější práci. Ve školním roce 2019/20 jsme pro děti opět připravili celoroční hru o Stopy na stejném principu, neboť se osvědčil a papírové kartičky si Stopáci lepí do deníků spolu s pamětními a účastnickými lístky z výpravV červnu 2020 nás čeká víkendový tajný výlet. Od října 2018 jsme přešli na polodružinový systém, kdy vznikly tři stabilní družiny pod vedením instruktorů (rádců), z důvodu nárůstu počtu oddílových členů jsme v říjnu 2019 přešli na vedení ve čtyřech družinách. Schůzková činnost je pak realizována v těchto družinách, přičemž ony vzájemně soupeří jednak při hrách, jednak i při dovednostních a znalostních aktivitách, stejně jako na výpravách. Další částí onoho bodovacího systému jsou zápisy do kroniky a účast na oddílových aktivitách. Instruktorům se slibně daří motivovat družiny do práce; každý měsíc jsou pak tato zápolení vyhodnocována. 

V říjnu 2019 jsme také zahájili celoroční hru motivovanou Dumasovými Třemi mušketýry. Tato celoroční hra tak motivuje oddílovou činnost, což nahrazuje jednotlivá, na sobě nezávislá témata, která jsme doposud pro výpravy využívali. V červnu nás čeká závěrečné zhodnocení; již nyní se  však zdá, že šlo o krok správným směrem. 

Pozitivním přínosem je stále výraznější zapojování instruktorů a dalších vedoucích do příprav oddílové činnosti. Vychováváme si tak nové posily pro vedení a práci v oddíle, které jsou dětem blízké, ať už věkově, tak i kamarádsky. Jakuba Švece můžeme od září 2019 počítat mezi plnoleté vedoucí. 

– 12. 1. Nový rok jsme zahájili tradičním Novoročním výletem; tentokrát jsme vyrazili po stopách praotce Čecha na Říp. Tématem výpravy byl Souboj fantazie; putovali jsme ze Ctiněvsi na onu posvátnou horu, kde jsme vařili na lihových vařičích, hráli hry a kochali se výhledy z jednotlivých vyhlídek. Sestup do Roudnice byl pak ve znamení očekávaného deště, který naštěstí nepřišel, a tak jsme se ještě mohli kochat výhledem z Kratochvílovy rozhledny a zběžně si prohlédnout historické centrum města. Výletu se zúčastnilo 15 děti a 5 vedoucích. 

– V lednu a začátkem února jsme pracovali ve škole s mapami. Osvojovali jsme si, úměrně věku, topografické znalosti, dovednosti práce s mapou a buzolou, což se nám hodí na výpravách a táboře. Nově jsme dvě schůzky věnovali praktické kresbě náčrtků v podvečerních zasněžených Klánovicích 

– 20. 1. Čištění a úprava ptačích budek v lese za účasti 10 dětí a 4 vedoucích. Tato akce je zaměřena na zkvalitnění hnízdících možností pro zpěvné ptactvo v našem lese. 

– 25. – 27.1. Účast Adama a Adély na instruktorském kurzu Zapalovač 2019, pořádaného oddílem MOP Tuláci – Poutníci v Přelouči. 

– 92Výprava s vařenímOvěšeni kotlíky a dalšími potřebami na vaření jsme vyrazili do Černých lesů. Z Kozojed jsme vyrazili kolem starého kostela sv. Martina, kde jsme si na okolních lukách zahráli předjarní Krakeny. Dopolední putování směřovalo přes hradiště Šemberu k Lichtenštejnskému kameni, v jehož blízkosti se družiny pustily do přípravy svých pokrmů, na nichž se předtím domluvili a jejichž kvalitu pak posuzovala odborná porota vedoucích. Po úspěšném vaření a sušení jsme pokračovali údolím Šembery přes Tuchoraz k Českému Brodu baveni drobnými hříčkami na cestu. Jako tradičně jsme výlet zakončili téměř vykoupením nádražního automatu a vrátili se šťastni, zabláceni a unaveni domů. Výletu se zúčastnilo 19 dětí a 5 vedoucích. 

–  Vzhledem k nepříznivému suchu letos neproběhlo tradiční čištění studánky, neb tato byla vyschlá již v předjaří. 

–  9. 3. Výprava instruktorů. Jedním z úkolů, který instruktoři v průběhu roku plnili společně, byla příprava a organizace jednodenky. Adam, Adéla a Jakub se úkolu zhostili velmi zodpovědně a spolu s nimi jsme se vypravili do Nymburka. Odtud nás pak čekala cesta kolem světa, na které jsme překonávali jednotlivé překážky a dokázali jsme doputovat až k zázračnému prameni na Kersku, který jsme osvobodili a také nepříliš úspěšně ochutnali. Ač se to po ochutnávce vody některým nezdálo, výlet se zdařil za účasti 19 dětí a 4 vedoucích.  

– 6. 4. Hledání jara. Tato výprava byla motivována hledáním zlata a jeho transportem přes nebezpečnou zemi. Začínali jsme v Prosečnici a přes Kamenný Přívoz a Posázavskou stezku putovali na Medník, kde jsme doufali ve spatření kvetoucích kandíků. Bohužel, našli jsme už jen množství odkvetlých rostlin. I tak to byla radost; druhou radost jsme si v teplém dni dopřáli v Pikovicích v cukrárně s vynikající zmrzlinou. Hledanými atributy tentokrát byl kvetoucí blatouch, žabí vajíčka a skákání pře švihadlo. Skoky jsme si užili na slunných terasách nad sázavským údolím, kolem četných potůčků kvetly blatouchy a žabí vajíčka nám tak jako jediná unikla. Přesto podle počasí můžeme prohlásit jaro za v kraji přítomné. Výletu se zúčastnilo 5 vedoucí a 15 dětí. 

– 3. – 5. 5. Letošní víkendová výprava – putování za Ňufíkem – byla směřována do skautské základny v Liberci – Hanychově, což tentokrát nebyla příliš dobrá volba. Bohužel ani počasí nám nepřálo, a tak jsme v sobotu jen vyběhli z Výpřeže na Ještěd a odpoledne kralovala oblíbená Byrokracie. Až večer se počasí umoudřilo, tak jsme alespoň provětrali GPSky při večerním orienťáku. V neděli jsme se vzdělávali v IQlandii, což bylo dětem příjemným překvapením. Přes nepřízeň počasí jsme si to na severu užili; výpravy se zúčastnilo 22 dětí a 4 vedoucí.   

– 13. 5. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 19 dětí a 3 vedoucí. Šli jsme po dvou trasách – směrem na Štamberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla tentokrát po Klánovicích – alejí Hany Benešové, nad kterou ZO ČSOP převzala patronát. Množství odpadků v lese mírně ubývá, naopak ve středu Klánovic jsme tolik nepořádku nečekali, bohužel. Na kraji Hornopočernicka jsme pak uklidili část černé skládky. Vysbírali jsme 12 pytlů směsného odpadu a značné množství větších kusů železa, za svoz pytlů s odpadem děkujeme pracovníkům MČ.  

– 9. 6. Účast na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 8 dětí a 2 vedoucí. Viz https://www.zs-kl.cz/beh-nadeje-2019 

– 31. 5. – 2. 6. Tajný výlet pro úspěšné sběratele Stop byl letos třídenní. V pátek jsme se přesunuli autobusem do Lokte u Čechtic, kde děti složily mapu z kousků, které nasbíraly za správné vyluštění šifer obdržených spolu s pozvánkou. Mapa nám označila cíl naší cesty – louku u Keblova, zvanou Zátoka Pláňat – tedy táborovou základnu MOP Tuláci. Tam jsme také celý víkend strávili. Tématem byla přeměna v opice, což mnohým dětem nedělalo větší obtíže. První noc jsme střežili vlajku, kterou se Pampeliškovi několikrát podařilo odnést; druhou noc nás pak čekala noční hra. Vařili jsme na ohni, hráli hry v lese, zdolávali nízké lanové překážky a bojovali o poslední body do celoroční hry. Ta vyvrcholila v neděli dopoledne slavnostním vyhlášením, poděkováním a prohlášením Jakoubka za vedoucího. Toho všeho se zúčastnilo 24 úspěšných opičáků a 6 vedoucích. 

– 24. 6. Závěrečná schůzka proběhla nově jako piknik na Přímském náměstí.  

– 29. 6. – 7. 7. Vyvrcholením celoroční činnosti je oddílový tábor, konaný na nejrůznějších místech naší vlasti; tentokrát jsme vyrazili do Nové Pece na Šumavě, kde jsme byli ubytováni v místní škole. Tábora se letos zúčastnilo 28 dětí, rozdělených do čtyř družin. Každou družinu vedl mladší instruktor a dospělý vedoucí, hlavním vedoucím byl David, celotáborovou hru na motivy Harryho Pottera vedla Anežka, Anka a Jakoubek; Kačka se starala o stravování a Pavel o zdraví všech účastníků. 

Počasí nám přálo, takže jsme nejen prochodili značnou část krásného horského kraje, ale také se osvěžili v Lipně. Letošní tábor opět utekl jako voda. Ani jsme se nenadáli a z malých nezkušených učňů se po sedmi letech studia vylíhli zkušení a (všeho) schopní čarodějové. Letošní tábor probíhal v Nové Peci u Lipna, kde nám azyl poskytla místní škola, která se tak proměnila v Školu čar a kouzel. Kromě výletů do blízkého či vzdálenějšího okolí (Nové Údolí, Schwarzenberský kanál, Medvědí stezka, Lipno, Plešné jezero a Plechý, okolí Nové Pece, Stožec, Soumarák) jsme zvládli absolvovat nesčetné množství studijních předmětů – tak namátkou např. Létání, Věštění z čísel a písmen, Obranu proti černé magii, Příprava mnoholičného lektvaru, Přesazování mandragory. Otevřeli jsme tajemnou komnatu i místnost se zrcadly, navštívili temný les pavouka Anagoga, nalezli a zničili všechny viteály a podařilo se nám napravit chybu Ministerstva čar a kouzel – svrhli jsme ředitelku Ambrožovou a dosadili nazpět Bumbála. 

Zvládli jsme i turnaj ve famfrpálu a Turnaj tří kouzelníků, jehož se zúčastnily pouze čtyři bradavické koleje (Hvízdáci, Krutihlavové, Cvrčilky, Morčáci) a v závěrečné bitvě Bradavic proti Smrtijedovicím zvítězila ta správní strana. 

Tábor 2019 je mrtev, ať žije následující školní rok! 

– 9. 9. První schůzka ve školním roce 2019-2020Zahájili jsme nový rok s 37 dětmi, což považujeme za naplnění kapacity oddílu. Vzniká tak čekací listina. 

– 7. 9. Adéla, Petr a David prezentovali oddíl na zábavném odpoledni pro děti v Zelenči, kde připravili stanoviště o ochraně přírody a jejímu poznávání. 

– 20. – 22. 9. Starší Stopáci se zúčastnili pěkně připraveného Srazu oddílů na téma Takešiho hrad na pěkném tábořišti Lišek u Bechyně. Sobotní hry i večerní srazový oheň se scénkami a zpěvem se zdařily a v neděli jsme převzali štafetu my; takže pořádání Srazu 2020 je tentokrát na nás. 

– 28.9. Účast dětí na přírodovědné soutěži Zelená stezka, kterou pořádají Mladí ochránci přírody. Naše tři tříčlenná družstva mladších dětí se umístila na 1. a 3místě, starší družstva pak obsadila 5., 7., 11. místo a získala cenu Fair-play.   

– 6. 10. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Na přípravě akce se podílelo 32 dětí z oddílu včetně osmi dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 8 stanovištích různé jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody, na startu putování pak bylo připraveno několik drobných hrátek. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Akci navštívilo zhruba 150 malých dětiček i starších dětí.  

– 7. 10. Jsme zahájili celoroční téma Tři mušketýři. 

– 21.10. V rámci prodloužené schůzky jsme absolvovali orientační hru, kterou připravil Pytlák s Fíkem z oddílu MOP Tuláci – Poutníci. V podobně přátelském duchu se nesla i schůzka 4.11., kterou si připravila Šťávina z téhož oddílu. 

– 25. – 29.10. Podzimní prázdniny jsme letos poprvé, a již teď třeba říct, že ne naposledy, strávili společně. Zázemím nám byl Skautský dům ve Frýdku – Místku, odkud jsme poctivě každý den vyráželi na výpravy do hor, abychom se přiblížili do našeho mušketýrského cíle – tedy do Paříže. Za krásného počasí jsme tak poznali VisalajeGruň, Staré Hamry, Lysou horu, Ivančenu, Malenovice, Frenštát pod Radhoštěm i samotný Frýdek. Přestože se nám to Černý rytíř pokusil překazit, přes všechny nástrahy her, poznávaček a úkolů jsme se do Paříže dostali, a tak nás v úterý dopoledne mohlo čekat pasování na mušketýry na nádvoří místního zámku. Zdařilé výpravy se zúčastnilo 22 dětí a 5 vedoucích. 

– 22. – 24.11. Tradiční výprava do autokempu Sedmihorky, jíž se zúčastnilo 18 dětí a 7 vedoucích; bohužel mnozí rodiče z nejrůznějších příčin odhlašovali své ratolesti v průběhu posledních dní před výpravou. Výpravy, její organizace a přípravy se zúčastnil také Jiří Brňák Kadlec z MOP Tuláci – Poutníci, který si tímto způsobem plnil závěrečnou část kurzu 
Zapalovač 2019. Totéž plnil Adam s Adélou u Poutníků. Sobotní výprava nás zavedla do skalního města, kde jsme bojovali o diamantové závěsky; večer nemohl chybět program v anglickém stylu a došlo i na tradiční noční hru a nedělní orienťák. 

– 2. 12. – Proběhla tradiční Mikulášská schůzka. 

– 9. a 16. 12. Proběhly mimořádné půlené schůzky. Dvě družiny se seznamovaly s morseovkou v lese, druhé dvě ve škole šily obaly na oddílové deníky a dávaly dohromady nové budky. 

– 15. 12. jsme věnovali nedělní odpoledne poznávání krás a tajů Prahy v rámci orientační hry po městě. Akce se zúčastnilo 13 dětí a 4 vedoucí. 

– 22. 12.  Vánoční schůzka oddílu spojená s krmením zvířátek a ptáčků v lese za účasti 26 dětí, jejich rodičů a kamarádů oddílu. Vedoucí a instruktoři připravili tradiční vánoční betlém, zazpívali jsme koledy a vzájemně se obdarovali. 

– V průběhu října až prosince probíhaly aktivity spojené s dotačním programem Koncepce z Programu podpory mládeže na krajské úrovni v roce 2019 MHMP. 

 

Hospodaření 2019 

 

Celkové příjmy                                                                                           178.087,43 

– členské příspěvky dětí                                                                                     9.200,- 

– účastnické poplatky dětí na akce                                                                70.050,- 

– úroky                                                                                                                           5,43 

– dotace a dary pro činnost s dětmi: 

          – MČ Klánovice                                                                                      20.000,- 

          – MHMP přes organizaci MOP:                                                         49.011,- 

          – Nadace pro obnovu a rozvoj (přes ZO ČSOP 01/91)                    2.224,- 

          – MŠMT přes organizaci MOP                                                           27.097,- 

          – sponzorský dar                                                                                       500,- 

 

Celkové výdaje                                                                                  171.537,24 

– nákup materiálu pro děti                                                                       42.218,54 

– ubytování na akcích                                                                                43.580,- 

– nákup potravin na akcích                                                                      55.963,70 

– doprava na akce                                                                                       21.172,- 

– vstupné                                                                                                        2.750,- 

– služby pro děti                                                                                           4.851,- 

– režie                                                                                                             1.002,- 

Platby pro rok 2019 

– úhrada školení za rok 2019                                                                   1.600,- 

– odvod členských příspěvků na rok 2019                                            3.800,- 

Evidovaný majetek:                                                                           64.830,- 

 

 

Výsledek hospodaření je 6.550,19 Kč. Kladný výsledek hospodaření je dán příjmem příspěvků od dětí, které použijeme jako finanční zajištění možných budoucích ztrát či krytí záloh na dotace či projekty, které můžeme získat až v průběhu či koncem roku. 

 

Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městskou část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich podporu naší činnosti s dětmi. V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí především Petru a Marii Macháčové, Anně a Kateřině Fišerové, Anežce Trojanové, Jakubu Švecovi, Pavlu Sieglovi, Janu Sieglovi, Miladě Teubnerové a Radce Bednářové, v neposlední řadě pak instruktorům družin Adéle KusákovéAdamu Bednářovi, Zuzaně Bednářové, Haně Hojné, Marii Konrádové, Tomáši Riedlovi a Jakubu Konrádovi, dále pak dalším členům ZO ČSOP 01/91. Za technickou podporu a správu webových stránek děkuji Jakubu Švecovi, za vedení hospodaření oddílu Petru Macháčovi.  

 

V Praze dne 10. 1. 2020 

 

    David Trojan 

  Statutární zástupce organizace 

Comments are closed.