POZOR!

Vážení a milí, vzhledem k aktuálním událostem, preventivním opatřením a koordinaci činnosti s ostatními oddíly jsme se dnes ráno rozhodli pozastavit pravidelnou oddílovou činnost - tedy sobotní výprava se posouvá na neurčito (záleží dle aktuální situace) a zatím se ruší pondělní schůzka. Nastalá situace nás mrzí, ale zároveň by nám měla, zvláště v tomto postním čase být určitou výzvou něco si odepřít. Útěchou nám i dětem budiž čas, který využijeme mj. k přípravě tábora. Aktuální informace budeme posílat klasicky emailem, přes facebook a webové stránky oddílu. Přeji Vám klidný čas, MOP Stopa Klánovice

Nezapomeň !

Vážení a milí, vzhledem k aktuálním událostem, preventivním opatřením a koordinaci činnosti s ostatními oddíly jsme se dnes ráno rozhodli pozastavit pravidelnou oddílovou činnost - tedy sobotní výprava se posouvá na neurčito (záleží dle aktuální situace) a zatím se ruší pondělní schůzka. Nastalá situace nás mrzí, ale zároveň by nám měla, zvláště v tomto postním čase být určitou výzvou něco si odepřít. Útěchou nám i dětem budiž čas, který využijeme mj. k přípravě tábora. Aktuální informace budeme posílat klasicky emailem, přes facebook a webové stránky oddílu. Přeji Vám klidný čas, MOP Stopa Klánovice

Nezapomeň !

Vážení a milí, vzhledem k aktuálním událostem, preventivním opatřením a koordinaci činnosti s ostatními oddíly jsme se dnes ráno rozhodli pozastavit pravidelnou oddílovou činnost - tedy sobotní výprava se posouvá na neurčito (záleží dle aktuální situace) a zatím se ruší pondělní schůzka. Nastalá situace nás mrzí, ale zároveň by nám měla, zvláště v tomto postním čase být určitou výzvou něco si odepřít. Útěchou nám i dětem budiž čas, který využijeme mj. k přípravě tábora. Aktuální informace budeme posílat klasicky emailem, přes facebook a webové stránky oddílu. Přeji Vám klidný čas, MOP Stopa Klánovice

Nezapomeň !

Vážení a milí, vzhledem k aktuálním událostem, preventivním opatřením a koordinaci činnosti s ostatními oddíly jsme se dnes ráno rozhodli pozastavit pravidelnou oddílovou činnost - tedy sobotní výprava se posouvá na neurčito (záleží dle aktuální situace) a zatím se ruší pondělní schůzka. Nastalá situace nás mrzí, ale zároveň by nám měla, zvláště v tomto postním čase být určitou výzvou něco si odepřít. Útěchou nám i dětem budiž čas, který využijeme mj. k přípravě tábora. Aktuální informace budeme posílat klasicky emailem, přes facebook a webové stránky oddílu. Přeji Vám klidný čas, MOP Stopa Klánovice

Nezapomeň !

Vážení a milí, vzhledem k aktuálním událostem, preventivním opatřením a koordinaci činnosti s ostatními oddíly jsme se dnes ráno rozhodli pozastavit pravidelnou oddílovou činnost - tedy sobotní výprava se posouvá na neurčito (záleží dle aktuální situace) a zatím se ruší pondělní schůzka. Nastalá situace nás mrzí, ale zároveň by nám měla, zvláště v tomto postním čase být určitou výzvou něco si odepřít. Útěchou nám i dětem budiž čas, který využijeme mj. k přípravě tábora. Aktuální informace budeme posílat klasicky emailem, přes facebook a webové stránky oddílu. Přeji Vám klidný čas, MOP Stopa Klánovice

Novinky

• 30.3.2020 Online schůzka »zde«
• 25.3.2020 Zapojte se do soutěže Kouzlo jara »více«
• 4.3.2020 Šifry na sraz oddílů »více«
• 12.2.2020 Výroční zpráva za rok 2019 »zde«
• 7.1.2020 - Podívejte se na družinové bodování »více«

 

Kdo jsme a co děláme ?

     Jsme přírodovědně-turistický koedukovaný oddíl pro děti od druhé třídy, mnozí vydrží i do dospělosti. Právě tato věková pestrost je podle našeho názoru podstatná pro navazování funkční spolupráce. Základním pilířem naší činnosti jsou pondělní schůzky (16.30-18.00) konané v lese, případně ve škole, kde formou her a jiných aktivit poznáváme přírodu, učíme se jí rozumět a chránit a v neposlední řadě také chovat se kamarádsky vůči sobě navzájem.
     Pravidelně jezdíme na jednodenní a třikrát do roka na vícedenní výpravy, účastníme se přírodovědných soutěží a vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor. Pro mladší děti připravujeme tradiční říjnový Les plný zvířátek, starší členové oddílu udržují Naučnou stezku Klánovickým lesem, vytvořenou v letech 1993-1995 vedoucími oddílu, manželi Macháčovými.

     ZO ČSOP Stopa Klánovice vznikla na začátku roku 1996, kdy se zaregistrovala v rámci Českého svazu ochránců přírody. Podařilo se nám dát dohromady skupinku 5 členů a po absolvování nezbytné papírové války jsme se stali organizací s právní subjektivitou, navazující na tradice turistického oddílu Stopa, který pracoval v rámci 186. Pionýrské skupiny od roku 1986.
     V roce 2012 došlo k rozkolu v rámci ČSOP, na jehož základě vznikla nová organizace Mladí ochránci přírody (MOP). Vzhledem k důvěře a dlouhodobým dobrým vztahům se zakladateli MOP jsme převedli oddíl Stopa jako kámen (pobočný spolek) MOP a zároveň jsme toto sdružení přijali jako kolektivního člena ZO ČSOP.

     Závěrem se sluší poděkovat sponzorům, bez nichž by naše činnost nemohla být tak bohatá. Jedná se zejména o pana Michala Voráčka a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj, Ministerstvo školství a mládeže České republiky, Městskou část Praha – Klánovice a Magistrát Hlavního města Prahy.
     Děkujeme rovněž všem, kteří se podílejí na chodu oddílu.

Činnost oddílu MOP Stopa Klánovice podporují:
        Nadace pro obnovu a rozvoj – Michal Voráček